In de Uitstroomfase kun je kiezen uit zeven verschillende uitstroomrichtingen.

Een uitstroomrichting kan alleen starten als er voldoende deelnemers zijn.

Toelatingseisen

In principe hebben de uitstroomrichtingen geen toelatingseisen. Je hoeft dus niet aan extra eisen te voldoen. Wel wordt van je verwacht dat je met succes stage  hebt gelopen in de richting die je kiest.

Kosten

• Lesmaterialen krijg je van school; je ouder(s)/verzorger(s) hoeven hier niets voor te betalen.
• Voor enkele opleidingen in de Uitstroomfase is speciale werkkleding verplicht. Die wordt door school besteld, maar de kosten zijn voor je ouder(s)/verzorger(s). De werkkleding wordt jouw eigendom.

Aanmelden

Hoe meld je je aan voor een uitstroomrichting?
• Kom samen met je ouder(s)/verzorger(s) naar de informatieavond.
• Schrijf een motivatiebrief voor de uitstroomrichting die je gekozen hebt.
• Lever de motivatiebrief in voor de meivakantie.
• Na de meivakantie krijg je een uitnodiging voor een motivatiegesprek.
• Bereid je motivatiegesprek goed voor.
• Uiterlijk een week na het gesprek hoor je of je bij de uitstroomrichting van je keuze geplaatst bent.

Motivatiebrief

Beschrijf in je motivatiebrief in elk geval:
• Waarom je deze uitstroomrichting wilt gaan volgen.
• Wat jouw sterke punten zijn.
• Welke (stage-)ervaring je al hebt opgedaan in deze richting.

Alle deze informatie kun je ook lezen in onderstaande brochure Welke uitstroomrichting past bij jou?