> Vind je het fijn om buiten bezig te zijn?
> Ben je niet bang voor zwaar werk?
> Werk je graag in tuinen, plantsoenen, bossen en op andere terreinen?
> Dan is de uitstroomrichting ‘Assistent-hovenier’ misschien iets voor jou.

Hoe ziet deze uitstroomrichting eruit?

De uitstroomrichting duurt 2 jaar, maar het programma kan ook langer of korter worden, bijvoorbeeld op jouw verzoek.

Je hebt elke week 1 dag praktijkles en 1 dag algemene theoretische vorming. Daarnaast loop je 3 dagen per week stage, bij voorkeur bij een erkend leerbedrijf.

Ook doe je een week lang groenonderhoud in een bungalowpark in de Eifel in Duitsland. Je werkt hier samen met andere leerlingen. In ruil voor het werk ontvang je overnachtingen en maaltijden.

Wat leer je tijdens deze uitstroomrichting op school?

• Je krijgt praktijkles van docenten van de Gooise Praktijkschool en Yuverta en een hovenier.
• Tijdens de praktijkles doe je tuinaanleg en -onderhoud voor mensen die dat zelf niet (meer) kunnen.
• Bij algemene theoretische vorming ben je bezig met rekenen, taal en lezen.
• Je volgt de cursussen VCA, kettingzagen, klein grondverzet en bosmaaien. Voor het volgen van deze cursussen krijg je certificaten. We bieden ook cursussen aan waar op stage om gevraagd wordt, bv. werken met de hoogwerker.

Er is voldoende ruimte en tijd voor excursies en ontspanning. Deze activiteiten worden bekostigd uit de opbrengsten van het tuinonderhoud dat we doen.

Wat leer je op je stage?

Dat hangt voor een deel af van het bedrijf waar je stage loopt. Op de stage worden afspraken gemaakt over wat je gaat leren.
• Bij een hovenier leer je over tuinonderhoud: gras maaien, hagen knippen, snoeien en schoffelen. Ook ben je bezig met tuinen aanleggen, schuttingen plaatsen en bestraten.
• Bij een gemeente of een sportpark voer je onderhoudswerkzaamheden uit.
• Je leert hoe je een goede werknemer moet zijn.
• Je maakt opdrachten die je van school meekrijgt en oefent de plantennamen waarmee we in de klas bezig zijn.

Voor deze uitstroomrichting is een goede stage ontzettend belangrijk. De school helpt met zoeken. Het contact tussen school en stage is erg belangrijk. De advisor werkt een keer met je mee op de stage om te kijken hoe het gaat.

Wat wordt er van je verwacht?

• Je bent enthousiast over buiten werken.
• Je bent niet bang voor zwaar werk.
• Je bent niet bang voor regen en kou.

Hoe wordt deze uitstroomrichting afgerond?

De opleiding wordt afgerond met een praktijkexamen van de branchevereniging en voor alle cursussen waar je aan meedoet krijg je een diploma of een certificaat.

Wat kun je na deze uitstroomrichting?

• Je kunt uitstromen naar (beschut) werk. We hebben in deze regio veel contacten met aanstaande werkgevers zoals hoveniers, staatsbosbeheer en gemeenten.
• Je kunt verder leren in het mbo. We hebben goede contacten met Yuverta en het Aeres (V)MBO in Almere.