Stages vormen een belangrijk deel van ons onderwijs.

In de Persoonlijke Oriëntatiefase (PO) heb je de projecten:

  • Wie ben ik?
  • Wat vind ik leuk?
  • Branches

Je krijgt Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding, afgekort LOB. Dit zijn activiteiten en begeleiding om je meer zicht te geven op je eigen kwaliteiten en interesses zodat je een passende stage kunt kiezen.

Je gaat bedrijven bezoeken en misschien ook al een schaduwdag lopen. Een schaduwdag is een dag meelopen met een familielid of bekende op zijn of haar werk.

In de Persoonlijke Oriëntatiefase/Stagevoorbereidende fase (PO/SV) krijg je Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) en stagevoorbereiding. Je gaat bedrijven bezoeken en schaduwdagen lopen.

In de Stagevoorbereidende fase (SV) heb je de projecten:

  • Wat wil ik? (2x)
  • Wat organiseer ik?

Voorbereidiging op stage: project VIJF
Bij VIJF bereiden leerlingen zich voor op de eisen die later aan hen als werknemer worden gesteld. VIJF is de naam van het programma dat leerlingen gaan volgen èn de naam van het bedrijf binnen de school waar leerlingen als werknemer gaan werken.

Leerlingen uit PO-SV en SV werken één dag in de week als werknemer op een afdeling binnen de school. Al deze afdelingen samen vormen het bedrijf VIJF. Bij VIJF werken leerlingen aan competenties die nodig zijn om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op hun eerste stage. Aan het begin van de werkdag wordt er gestart met een werkoverleg waarbij leerlingen zelf aangeven aan welke competentie ze gaan werken. Aan het einde van de werkdag kijkt de leerling terug hoe de werkdag en het werken aan de competentieis verlopen.

VIJF bestaat uit de volgende afdelingen:
• Winkel 5: hier worden naast zelfgemaakte producten, ook kringloopspullen verkocht
• Groen 5: aanleggen en onderhoud van diverse soorten tuinen
• Werkplaats 5: opknappen van kringloopspullen en maken van producten
• Techniek 5: metaalbewerking en repair cafe.
• Hout 5: maken van houten producten
• Fiets 5: reparaties aan fietsen
• Facilitair 5: huishoudelijke, ondersteunende en verzorgende diensten
• Atelier 5: maken van mode en kleding
• Keuken 5: bereiden en uitgifte van lunch
• Proeflokaal 5: bereiden van lekkernijen/ traktaties en producten
• Studio 5: maken van creatieve producten
• Buiten 5: stage lopen op een externe plek onder begeleiding van de docent.

Op alle afdelingen worden allerlei verschillende diensten verleend en/of producten gemaakt. De gemaakte producten worden in de winkel verkocht, die eveneens gerund wordt door leerlingen van VIJF. Naast de interne afdelingen die binnen de school aanwezig zijn, is er ook een afdeling buiten de school. Om de stap minder groot te maken wanneer leerlingen naar hun eerste stageplek gaan, is het mogelijk om bij afdeling Buiten 5 alvast proef te draaien op een externe leerwerkplek buiten de school. Deze leerlingen starten en eindigen op school en worden bijgestaan door een docent van onze school.

Door te werken op een afdeling bij VIJF ervaren leerlingen hoe het is om werknemer te zijn en actief te werken aan belangrijke competenties zoals veilig werken, doorzetten en samenwerken. Leerlingen mogen zelf kiezen op welke afdeling ze een half jaar gaan werken. Door leerlingen zo veel mogelijk in de èchte wereld werkend te laten leren èn door ze zelf te laten kiezen, zullen de leerlingen nog beter voorbereid zijn op hun eerste stage.

In de Stagevoorbereidende fase/Beroepsoriënterende fase (SV/BO) doe je een stageassessment om een goede stageplek te kunnen regelen. Het stageassessment bestaat uit drie onderdelen: een beroepskeuzetest, een sollicitatiegesprek en arbeidsproeven. De advisor bespreekt met jou en je ouder(s)/verzorger(s) de uitkomst van het stageassessment. De uitkomsten van deze drie onderdelen worden samengevoegd in het Startdocument. Dit zal de basis vormen voor de start van de eerste stage.
Je begint met 1 dag per week stage te lopen.

In de Beroepsoriënterende fase (BO) heb je de projecten:

  • Wat wil ik?
  • Wat kies ik?
  • Wat organiseer ik?

Je loopt 1 tot 3 dagen per week een beroepsstage. Als je geen stage hebt dan ga je op school naar stagetoeleiding en krijg je stagetraining.

Je krijgt informatie en begeleiding bij het kiezen van een uitstroomrichting.

In de Uitstroomfase (U) loop je 3 of 4 dagen per week stage in de door jou gekozen uitstroomrichting.