Wordt de Gooise Praktijkschool jouw school?

De Gooise Praktijkschool verzorgt het praktijkonderwijs voor de hele regio Gooi- en Vechtstreek. Bij ons is de leerling de maat. Wij vinden dat iedere leerling recht heeft op een plek om gelukkig te zijn, zich gerespecteerd te voelen en kan opgroeien tot een zelfstandig en zelfbewust mens met oog voor anderen en de omgeving. We leiden onze leerlingen toe naar passende arbeid en werken ook aan actief burgerschap, zelfstandig wonen en zinvolle vrijetijdsbesteding.

We doen dit vanuit de Big Picture Learning filosofie en geven zoveel mogelijk gepersonaliseerd onderwijs. Bepalend hierbij zijn de persoonlijke leerplannen gebaseerd op de kwaliteiten en interesses van de leerling, de meerjarige advisories (ongeveer 15 leerlingen die, onder leiding van een vaste advisor, meerdere jaren als leergroep bij elkaar blijven), het leren in de echte wereld door middel van projectmatig werken en het authentiek beoordelen waarbij de eigen reflectie op het leerproces centraal staat. We werken met herstelrecht. Door middel van dit pedagogisch model behouden we een positief schoolklimaat en voorkomen we schade door conflicten.

De Gooise Praktijkschool heeft voor de vierde keer op rij het predicaat Excellente School ontvangen.

De Gooise Praktijkschool maakt, samen met zeven andere vo-scholen uit de regio Gooi & Vechtstreek deel uit van de Gooise Scholen Federatie. We hechten met elkaar veel waarde aan professionele ontwikkeling. Zo krijg je bijvoorbeeld via de GSF Academie en een tweejaarlijkse onderwijsconferentie veel mogelijkheden je verder te ontwikkelen. Alle GSF-scholen zijn gecertificeerd als opleidingsschool.

Meer weten?

Werken bij

Stage bij

Professioneel statuut