De Gooise Scholen Federatie (GSF) is een geaccrediteerd opleidingsschool (NVAO).
Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met de HvA, de HU, de UvA (ILO) en de UU en zijn een Keurmerkschool binnen het Platform vo-mbo Utrecht.

Kom stage lopen bij de Gooise Praktijkschool

Ben je op zoek naar een uitdagende stage waar persoonlijk onderwijs voorop staat en waar je vraaggestuurd kunt werken, vanuit de passie van leerlingen? Dan is een stage bij de Gooise Praktijkschool iets voor jou!

Wij hebben niet alleen plaats voor stagiaires en lio’s van de reguliere lerarenopleiding, maar ook voor deeltijdstudenten, zij-instromers en studenten van de Hogescholen voor de Kunsten, de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en voor lerarenopleidingen voor de praktijkgerichte vakken.

Wat maakt een stage bij de Gooise Praktijkschool zo bijzonder?

De Gooise Praktijkschool verzorgt praktijkonderwijs voor de hele regio Gooi- en Vechtstreek. Wij zijn een kleine school waarin leraren en leerlingen elkaar goed kennen. We hebben een unieke doelgroep die we voorbereiden op werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. De leerlingen worden via stages, theorie- en praktijkvakken toe geleid naar een bestendige uitstroomrichting.

Big Picture Learning

We werken vanuit het Big Picture Learning-concept en geven zoveel mogelijk gepersonaliseerd onderwijs. Iedere leerling werkt vanuit een eigen ontwikkelingsplan dat aansluit bij zijn of haar passies, interesses, mogelijkheden en behoeften. De Gooise Praktijkschool heeft al enkele jaren op rij het predicaat Excellente School ontvangen.

Als stagiair op de Gooise Praktijkschool leer je hoe je leerlingen coacht bij het sturing geven aan hun eigen leerproces en loopbaan en help je ze om uit zichzelf te halen wat erin zit. De nadruk ligt op de relatie met de leerling; van daaruit zorg je ervoor dat het onderwijs voor de leerling betekenisvol is.

Wij bieden jou

  • De kans om kennis te maken met een unieke doelgroep.
  • De mogelijkheid om te leren werken op verschillende niveaus, te differentiëren en het leren te laten aansluiten bij de persoonlijke behoeften van leerlingen.
  • De ruimte om mee te kijken bij loopbaanbegeleiding en coaching.
  • De mogelijkheid zowel je pedagogische als didactische kwaliteiten te ontwikkelen.
  • Uitstekende begeleiding binnen een geaccrediteerde opleidingsschool (NVAO). Drie personen zijn intensief bij jouw stage betrokken: je werkplekbegeleider (een hiertoe opgeleide en gefaciliteerde vakdocent), de schoolopleider en de instituutsopleider. Zij hebben regelmatig contact met elkaar.
  • Het GSF-schoolgroepprogramma. Een speciaal programma voor alle stagiairs binnen de Gooise Scholen Federatie met een afwisselend aanbod van thema’s en intervisiebijeenkomsten op de woensdagmiddag.
  • Een stage in een modern gebouw op een goed bereikbare locatie in Hilversum.

Maak in deze video kennis met onze schoolopleiders:
Casper Weismuller en Lisa Gerritse.

Heb je interesse in een stage bij de Gooise Praktijkschool? Vul dan onderstaand sollicitatieformulier in.

Opleiding tot bevoegdheid
Studiejaar
Beschikbare dagen om stage te lopen