Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs waar leerlingen van 12 tot en met 18 jaar zich voorbereiden op zelfstandig leven en werken in de maatschappij. Zij ontwikkelen competenties op het gebied van werken, wonen, burgerschap en vrijetijdsbesteding. Op het programma staan theorievakken, praktijkvakken en stages.

Het praktijkonderwijs wordt afgesloten met een diploma. Zij kunnen dan aan het werk op de regionale arbeidsmarkt of bij een sociale werkvoorziening. Ook zijn er leerlingen die doorstromen naar een opleiding in het mbo.