Op de Gooise Praktijkschool werken we niet in leerjaren, maar in fasen. Leerlingen worden ingedeeld in de fase die bij hun ontwikkeling past. Hoe lang zij in deze fase blijven, hangt af van het tempo waarin zij zich ontwikkelen. Ze stromen door als zij er klaar voor zijn.

Persoonlijke oriëntatiefase (PO-fase)
In de eerste fase gaat het om het ontdekken van eigen passies, interesses en mogelijkheden: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

Leerlingen maken kennis met veel vakken. Er is extra aandacht voor leren in de echte wereld (buiten de school) en voor het ontwikkelen van sociale competenties. Er wordt een begin gemaakt met een stage buiten de school.

Stagevoorbereidende fase (SV-fase)
In deze fase bereiden leerlingen zich voor op een stage in een bedrijf of instelling en oefenen ze de algemene arbeidsvaardigheden die daarvoor nodig zijn. Ze volgen 3 praktijkvakken naar keuze. Eerst lopen ze een stage binnen school: dit heet VIJF. Ze volgen ook lessen over verschillende branches, veilig werken en schoonmaken. Bovendien lopen ze meerdere schaduwdagen. Ze lopen dan mee op een werkplek die door de leerling zelf gekozen en geregeld wordt.

Beroepsoriënterende fase (BO-fase)
In deze fase oriënteren leerlingen zich op verschillende beroepsrichtingen. Ze lopen 1 tot 3 dagen in de week stage en krijgen 2,5 tot 4 dagen per week les op school. Daar volgen ze 2 praktijkvakken naar keuze.

Uitstroomfase (U-fase)
Leerlingen die definitief een beroep hebben gekozen, komen in de uitstroomfase. Daar zijn 2 mogelijkheden:

  1. Interne opleiding: leerlingen die hiervoor kiezen, lopen 3 dagen stage en gaan 1,5 dag naar school.
  2. Maatwerktraject: leerlingen die hiervoor kiezen lopen 4 dagen stage en gaan 0,5 dag naar school.

Hieronder staan twee filmpjes die uitleggen hoe een uitstroomtraject eruitziet. Dit zijn twee van de meest voorkomende uitstroomtrajecten (naast het doorstromen naar een opleiding in het mbo).

Nazorg
Wij volgen leerlingen nog twee jaar nadat zij de school hebben verlaten. Dan helpen we bijvoorbeeld bij vragen of problemen op de werkplek of vervolgopleiding.

Elke maandag van 19.00 uur tot 22.00 uur is er op school een terugkomavond. Leerlingen kunnen dan onder begeleiding van docenten aan leervragen werken zoals huiswerkbegeleiding, theorie rijbewijs, invullen (digitale) formulieren en geldzaken. Daarnaast worden er twee keer per schooljaar bowlingavonden georganiseerd en in juni samen eten.