Op de Gooise Praktijkschool werken we niet in leerjaren, maar in fasen. Leerlingen worden ingedeeld in de fase die bij hun ontwikkeling past. Hoe lang zij in deze fase blijven, hangt af van het tempo waarin zij zich ontwikkelen. Ze stromen door als zij er klaar voor zijn.

Persoonlijke oriëntatiefase (PO-fase)
In de eerste fase gaat het om het ontdekken van eigen passies, interesses en mogelijkheden: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

Leerlingen maken kennis met veel vakken. Er is extra aandacht voor leren in de echte wereld (buiten de school) en voor het ontwikkelen van sociale competenties.

Stagevoorbereidende fase (SV-fase)
In deze fase bereiden leerlingen zich voor op een stage in een bedrijf of instelling en oefenen ze de algemene arbeidsvaardigheden die daarvoor nodig zijn. Eerst lopen ze een stage binnen school: de schoolinterne stage. Ze volgen ook lessen over verschillende branches, veilig werken en schoonmaken.

Beroepsoriënterende fase (BO-fase)
In deze fase maken leerlingen kennis met verschillende beroepsrichtingen. Ze lopen 1 of 2 dagen per week stage en volgen de rest van de week lessen op school.

Uitstroomfase (U-fase)
Leerlingen die definitief een beroep hebben gekozen, komen in de uitstroomfase. Daar zijn 2 mogelijkheden:

  1. Interne opleiding: leerlingen die hiervoor kiezen, lopen 3 dagen stage en gaan 1,5 dag naar school.
  2. Maatwerktraject: leerlingen die hiervoor kiezen lopen 4 dagen stage en gaan 0,5 dag naar school.

Hieronder staan twee filmpjes die uitleggen hoe een uitstroomtraject eruitziet. Dit zijn twee van de meest voorkomende uitstroomtrajecten (naast het doorstromen naar een opleiding in het mbo).

Nazorg
Wij volgen leerlingen nog twee jaar nadat zij de school hebben verlaten. Dan helpen we bijvoorbeeld bij vragen of problemen op de werkplek of vervolgopleiding.

Onderdeel van de nazorg is een wekelijkse terugkomavond. Leerlingen die van school gaan kunnen hier twee jaar lang naartoe voor diverse vormen van hulp. Denk hierbij aan:

  • huiswerkbegeleiding
  • theorie rijbewijs
  • invullen (digitale) formulieren
  • geldzaken