De visie van onze school is: “De leerling is de maat!”. We zijn geïnspireerd geraakt door het Amerikaans onderwijsconcept “One kid at the time” van Big Picture Learning (BPL).

De basis van dit concept is dat elke leerling werkt vanuit een individueel ontwikkelplan (IOP) dat aansluit bij de eigen passies, interesses, capaciteiten en behoeften.
De overtuiging daarbij is dat leren beter gaat wanneer je actief deelneemt aan je eigen leerproces en als het onderwijs persoonlijk en passend is.

Voor een volledige uitwerking van onze onderwijskundige visie verwijzen wij naar ons schoolplan 2021-2024.

Visie op ondersteuning
Bij al onze leerlingen gaat het leren niet vanzelf. De begeleiding van de leerlingen is er dan ook op gericht dat elke leerling naar zijn mogelijkheden optimaal kan presteren en zich als persoon kan ontwikkelen. Het ontwikkelingsperspectief van een individuele leerling vormt daarbij het uitgangspunt.

De ondersteuningsactiviteiten zijn erop gericht dat leerlingen in toenemende mate zelfstandiger worden en verantwoordelijkheid leren dragen voor het eigen gedrag, resultaten en keuzes.

De leerling is de maat betekent ook dat medewerkers om moeten kunnen gaan met de verschillen die er tussen leerlingen zijn. Wij moeten hierop kunnen inspelen, maar binnen de grenzen van onze taak als onderwijsinstelling.

De ondersteuning van onze leerlingen houdt niet direct op na het verlaten van de school. Wij volgen onze leerlingen nog twee jaar na schoolverlaten en ondersteunen hen als er vragen of problemen zijn op de werkplek of de opleiding. Dit heet nazorg.

Bekijk de video voor een sfeerimpressie van de school.