De Gooise Praktijkschool en het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeren in jouw toekomst!

De Gooise Praktijkschool neemt deel aan het ESF project “Fit voor Arbeid – duurzame arbeidstoeleiding op maat” van de arbeidsregio Gooi en Vechtstreek. Dit ESF subsidieproject heeft tot doel activiteiten die de kans op het verwerven van duurzame arbeid te ondersteunen. Het gaat hierbij specifiek om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Op de Gooise Praktijkschool betreft het de begeleiding van de leerlingen op een leerwerkplek (stage) en de branchegerichte opleidingen die wij verzorgen.

De Gooise Praktijkschool maakt gebruik van de subsidies van het Europees Sociaal Fonds. Het Europees Sociaal Fonds is een fonds van de Europese Unie, dat ervoor wil zorgen dat leerlingen van het praktijkonderwijs door het volgen van in- en externe stages of cursussen/opleidingen een grotere kans hebben op het vinden van een baan.

Een plek op de arbeidsmarkt voor iedereen.

Dat is één van de speerpunten van Europa.