De medezeggenschapsraad (MR) heeft advies- of instemmingsrecht over het beleid en de zaken van de Gooise Praktijkschool.

De MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen. Een personeelslid en een ouder uit de MR vertegenwoordigen de Gooise Praktijkschool in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Gooise Scholen Federatie. De GMR is er voor het beleid en de zaken van alle scholen van de Gooise Scholen Federatie.

De MR van de Gooise Praktijkschool bestaat uit:
Personeel:
Dhr. Weismuller, voorzitter
Mw. Netjes, vicevoorzitter
Mw. Zeldenrijk, lid
Mw. S. Nijdam (lid)
Ouders:
Dhr. Voorbraak
Mw. Saffrie
Leerlingen:
Romayssae Lemrini
(vacature)

De GMR, namens de Gooise Praktijkschool nemen zitting:
Personeel: Dhr. Weismuller
Ouders: Dhr. Voorbraak
Leerlingen: (vacature)

Leerlingenraad
De leerlingenraad houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten en bespreekt inhoudelijke schoolzaken. Leerlingen kunnen zich daar uitspreken over zaken die hen rechtstreeks aangaan. Ook kunnen zij de directeur voorstellen doen. Vanuit de leerlingenraad nemen 2 leerlingen deel aan de medezeggenschapsraad. Zodra een van hen aftreedt, benoemt de leerlingenraad een nieuw MR-lid. In de leerlingenraad zitten vertegenwoordigers uit elke fase. Zij worden gekozen door leerlingen uit dezelfde fase.
Elk schooljaar vinden in oktober verkiezingen plaats. Wanneer de nieuwe leerlingenraad gekozen is, benoemen de leerlingen uit hun midden een voorzitter.