De Gooise Praktijkschool werkt al jaren met Big Picture Learning (BPL). Dit Amerikaanse onderwijsconcept gaat ervan uit dat leerlingen beter kunnen leren als het onderwijs persoonlijk is. Dat wil zeggen dat het aansluit bij de interesses, passies, mogelijkheden en behoeften van de leerling.

10x Big Picture Learning (BPL) op de Gooise Praktijkschool:

1. Werken vanuit een individueel ontwikkelingsplan
Iedere leerling werkt vanuit een individueel ontwikkelingsplan (IOP). Hierin staat per gebied beschreven aan welke doelen de leerling gaat werken. Leerlingen  maken het IOP samen met hun advisor en bespreken het daarna met hun ouder(s)/verzorger(s).

2. Leren in de echte wereld
Leren gebeurt niet alleen op school, maar ook in de echte wereld. Daarom doen onze leerlingen opdrachten buiten school en voeren ze opdrachten voor bedrijven uit. Ook is er veel ruimte voor stages. In het eerste jaar lopen alle leerlingen een schaduwdag. Ze lopen dan een dag mee op een werkplek die door de leerling zelf gekozen en geregeld wordt. In de beroepsoriënterende fase wordt dit gevolgd door een stage bij een bedrijf of instelling. De passie van een leerling bepaalt mede welke stageplaats het wordt.

3. Betekenisvol beoordelen van resultaten
In de coachgesprekken met hun advisor spreken leerlingen af aan welke doelen ze gaan werken. Op die persoonlijke resultaten worden ze beoordeeld.  Alle certificaten en andere bewijzen waar leerlingen trots op zijn, worden bewaard in een (digitaal) portfolio.

4. Een vaste advisory met een vaste begeleider
Leerlingen blijven hun hele schoolloopbaan tot aan de uitstroomfase zoveel mogelijk in dezelfde advisory en houden zoveel mogelijk dezelfde advisor. Het voordeel is dat de advisor de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) goed leert kennen en daardoor beter kan begeleiden.

5. Kleinschalige schoolorganisatie
Ook al telt de Gooise Praktijkschool zo’n 300 leerlingen, ons onderwijs is heel persoonlijk. In een advisory zitten niet meer dan 14 leerlingen. Docenten maken deel uit van een kernteam. In deze kernteams overleggen ze elke 3 á 4 weken met elkaar over leerlingen, stage, activiteiten en onderwijszaken binnen de fase waarin uw kind zit.

6. Bouwen aan schoolcultuur
We vinden het belangrijk dat iedereen zich bij de school betrokken voelt. Daarom beginnen en eindigen we de dag samen. De medewerkers doen dit met een ‘aftrap’ en een ‘napraat’; de leerlingen doen dit met een ‘coaching-in’ en een ‘coaching-out’ in hun advisory. Minimaal één keer per maand is er een Pick Me Up. Dit is een moment aan het begin van de dag waarop leerlingen en docenten laten zien of horen waar ze trots op zijn.
Onze cultuur is veilig en respectvol en daar zijn we samen verantwoordelijk voor. We werken er voortdurend aan dat iedereen zich fijn kan voelen. Leerlingen kunnen over schoolzaken meedenken en meepraten in de leerlingenraad en/of de medezeggenschapsraad.

7. Betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s)
Op de Gooise Praktijkschool zijn ouder(s)/verzorger(s) actief betrokken bij wat de leerlingen doen op school. U kent uw kind immers het best! Daarom praat u mee over het individueel ontwikkelingsplan (IOP) van uw zoon of dochter, woont u presentaties bij en beoordeelt u samen met de docenten het werk van uw kind.
Over algemene schoolzaken kunnen ouder(s)/verzorger(s) meedenken en meepraten in de ouderraad en/of de medezeggenschapsraad.

8. Loopbaanondersteuning
We spreken veel met leerlingen over het werk dat zij willen gaan doen. Elke twee weken krijgen zij Loopbaan en Oriëntatielessen (LOB). Stages helpen te ontdekken wat ze leuk vinden en wat bij hen past. Wij begeleiden leerlingen naar werk, naar een vervolgopleiding of een combinatie van beide.
Ook na het verlaten van de school blijven leerlingen bij ons in beeld. Onderdeel van deze ‘nazorg’ is een wekelijkse terugkomavond. Leerlingen die van school gaan kunnen hier twee jaar lang naartoe voor diverse vormen van hulp. Denk hierbij aan:

  • huiswerkbegeleiding
  • theorie rijbewijs
  • geldzaken
  • invullen (digitale) formulieren.

9. Voortdurende professionele ontwikkeling
Als school vragen we ons steeds af: ‘Doen we de goede dingen?’ en ‘Doen we de dingen goed?’ Waar nodig stellen we het schoolbeleid bij. Al onze medewerkers worden jaarlijks bijgeschoold tijdens bijeenkomsten en studiedagen. We leren van elkaar, maar ook van mensen van buiten de school.

10. Leiderschap en ondernemerschap stimuleren en ontwikkelen
Leerlingen worden gestimuleerd zelf ideeën te ontwikkelen en in actie te komen.

Meer weten?

Big Picture Nederland

Big Picture Learning

Wat is Big Picture Learning?