Persoonsgegevens
Ten behoeve van de jaarlijkse schoolfoto zullen wij aan de schoolfotograaf (schoolfoto.nl) de volgende gegevens verstrekken:

  • Voor- en achternaam van uw zoon/dochter.
  • Uw adresgegevens.

Wij verstrekken deze gegevens aan de schoolfotograaf zodat deze u van verdere informatie kan voorzien of anderszins contact met u op kan nemen met betrekking tot de jaarlijkse schoolfoto.

Verder is het mogelijk dat u zelf nog persoonsgegevens aan de schoolfotograaf geeft. Hier hebben wij als school geen invloed op.

Als wij deze gegevens niet aan de schoolfotograaf verstrekken, is het helaas niet mogelijk om de schoolfoto’s te ontvangen.

Grondslag en doeleinden
De schoolfotograaf mag deze persoonsgegevens en de portretfoto’s verwerken, omdat de schoolfotograaf daar een gerechtvaardigd belang bij heeft. Zonder deze gegevens kan de schoolfotograaf de portretfoto’s niet maken en niet aan u leveren.

De schoolfotograaf gebruikt de gevraagde gegevens uitsluitend voor het koppelen van de portretfoto’s bij de juiste naam en/of voor het versturen van de schoolfoto’s en/of het benaderen van de ouders/verzorgers van leerlingen waarvan zij geen retourfoto’s of machtiging voor de betaling van de foto’s ontvangen hebben.

De schoolfotograaf verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Bewaartermijn
De schoolfotograaf bewaart bovenstaande gegevens van uw zoon/dochter voor de periode van maximaal het lopende schooljaar. Daarna worden de gegevens volgens wettelijke richtlijnen vernietigd door de schoolfotograaf.

Bezwaar
Indien u bezwaar heeft tegen verstrekken van uw gegevens aan de schoolfotograaf kunt u dit schriftelijk (per e-mail) meedelen aan de leerlingadministratie.

Meer informatie
Op de website van de schoolfotograaf (schoolfoto.nl) kunt u in de privacyverklaring meer informatie vinden, bijvoorbeeld over services en mogelijkheden die de schoolfotograaf aanbiedt en hoe de schoolfotograaf dan omgaat met de persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kunt u ook per e-mail opvragen door een e-mail te sturen naar info@schoolfoto.nl.