De leerlingen kunnen in het eerste jaar dat ze bij ons op school zijn een theoretisch zwaarder programma volgen. We kunnen dan zien of praktijkonderwijs of VMBO met ondersteuning beter bij de leerling past. Dit programma heet PrO+.

Naast het gewone lesprogramma krijgen deze leerlingen 8 lessen waarbij uit methodes van het VMBO wordt gewerkt:
2x Nederlands
2x wiskunde
1x mens en maatschappij
1x biologie
2x Engels

In de eerste weken van het schooljaar worden alle eerstejaars leerlingen getest. Naar aanleiding daarvan wordt gekeken of het PrO+ programma zou kunnen passen. We kijken naar mogelijkheden, motivatie en werkhouding. Als wij denken dat de PrO+ een goede route is, mag de leerling deelnemen aan het programma.

De leerling blijft in de eigen advisory. Dit heeft als voordeel dat de leerling terug kan naar het gewone programma als PrO+ toch niet bij de leerling past. Het betekent ook dat de leerling later in het schooljaar kan instappen in het PrO+ programma. Dat gebeurt als een leerling meer theorie aankan en de werkhouding en studievaardigheden bij het PrO+ programma passen.

In februari/maart krijgt de leerling advies of een overstap naar VMBO met ondersteuning mogelijk is. Bij twijfel geven we uiterlijk in april het definitieve advies.

De VMBO-school beslist uiteindelijke of de leerling wordt aangenomen.

Is er nog iets dat je wilt weten? Stel hier je vraag.