Leerlingen die misschien beter op hun plek zijn in het vmbo met ondersteuning kunnen in het eerste haar op de Gooise Praktijkschool een theoretisch zwaarder programma volgen. Dit programma heet PrO+.

In plaats van het gewone lesprogramma werken deze leerlingen dan 8 uur per week uit lesmethoden voor het vmbo:
2x Nederlands
2x wiskunde
1x mens en maatschappij
1x biologie
2x Engels
Hierdoor kome sommige andere vakken te vervallen

Leerlingen die PrO+ doen, worden niet in een aparte groep geplaatst. Zo kunnen zij gemakkelijker terug naar het gewone programma als PrO+ toch niet bij hen past. Andersom kunnen leerlingen ook tijdens het schooljaar makkelijker instappen als wij denken dat zij meer theorie aankunnen.

In de eerste weken van het schooljaar testen we de leerlingen en kijken we of PrO+ echt past bij de mogelijkheden van de leerlingen, de motivatie, werkhouding en niveau op het gebied van Nederlands en rekenen. Als wij denken dat de PrO+ een goede route is, mag hij of zij deelnemen aan het programma.

In januari geven we alle PrO+leerling een advies: wel of niet overstappen naar een school voor vmbo met ondersteuning. Daarbij kijken we naar motivatie, werkhouding, werktempo, gedrag en behaalde cijfers. Bij twijfel geven we uiterlijk in april het definitieve advies.

De vmbo-school waar een leerling wordt aangemeld, beslist of de leerling wordt aangenomen.

Is er nog iets dat je wilt weten? Stel hier je vraag.