De gang waar de lokalen van de leerlingen uit de PO-SV fase op uitkomen wordt elke dag een beetje meer “behangen” met foto’s van het project ‘Wat wil ik organiseren?’. De negen stappen die de leerlingen doorlopen tijdens het project dat zij in kleine groepjes doen zijn:

  1. Brainstormen
  2. Informatie zoeken
  3. Budget berekenen
  4. Plan van aanpak invullen
  5. Idee pitchen
  6. Geld regelen
  7. Mails / contact met bedrijven
  8. De activiteit
  9. Reflectie

Van elke stap maken de leerlingen foto’s en delen ze met elkaar hun ervaringen.