Een draaiboek waarin staat wat de school doet als er een nieuwe corona golf komt.

Ook als bij een nieuwe corona golf forse maatregelen noodzakelijk zijn blijven leerlingen fysiek naar school gaan, al is dat niet meer allemaal tegelijkertijd. Scholen mogen de leerlingen voor de helft van de tijd op school ontvangen. Dit is het belangrijkste uitgangspunt van het sectorplan covid-19 voor het funderend onderwijs.

Het onderwijs heeft een essentiële functie in de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Daarom is het van groot belang dat leerlingen, ook bij een opleving van het coronavirus, naar school kunnen blijven gaan. Om dit zo veilig en verantwoord mogelijk te kunnen doen beschrijft het sectorplan vier scenario’s in oplopende zwaarte, met bijpassende maatregelen. Omdat iedere school en locatie weer anders is, is er in de uitvoering van de maatregelen ruimte voor een eigen invulling.

Het sectorplan beschrijft vier scenario’s voor de aanpak van het virus en de bijbehorende maatregelen voor het onderwijs. Scholen moeten een draaiboek opstellen waarin per scenario beschreven wordt welke maatregelen gelden.
Het kabinet besluit wanneer wordt op- of afgeschaald naar een ander scenario. Als het kabinet besluit op- of af te schalen dan geldt dat een school de bijbehorende maatregelen zo snel mogelijk invoert, echter altijd uiterlijk binnen één werkweek. De maatregelen zijn cumulatief: bij opschaling naar een nieuw scenario blijven de maatregelen van het voorgaande scenario nog van kracht. Bij afschaling geldt dit niet.

Het draaiboek van de Gooise Praktijkschool is hier te lezen.