Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn, en dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers.

Het meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van de Gooise Praktijkschool is hier te lezen.

Is er nog iets dat je wilt weten? Stel hier je vraag.