Tegen pesten heeft de Gooise Praktijkschool een anti-pestprotocol en een stappenplan.

Het anti-pestprotocol is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de Gooise Praktijkschool. Het geeft het beleid van de school weer met betrekking tot pesten. Het beschrijft wat onder pesten verstaan wordt, hoe pesten voorkomen kan worden en wat de aanpak is, als er gepest wordt. Het doel van het protocol is het voorkomen en bestrijden van pesten, door alle betrokkenen duidelijkheid te geven over ieders rol.

Het anti-pestprotocol van de Gooise Praktijkschool is hier te lezen.

In het stappenplan pesten staat per onderwerp uitgelegd Wat doe jij? en Wat doet de school?. Dit stappenplan hoort bij het anti-pestprotocol van de Gooise Praktijkschool.

Is er nog iets dat je wilt weten? Stel hier je vraag.