Welkom en tot ziens! Dat is op woensdag 12 juli letterlijk het geval.

In de middag werden de nieuwe leerlingen die volgend jaar in de PO-fase starten met hun ouders/verzorgers welkom geheten. Tijdens deze middag maakten de leerlingen op verschillende manieren kennis met hun advisor en klasgenoten. Samen hebben ze ook de school en de omgeving van de school verkend. De ouders/verzorgers werden voorgesteld aan een aantal medewerkers van de school, hebben informatie gehad over het nieuwe schooljaar en hebben een praktijkles gevolgd. Detailhandel, Koken, Facilitaire Dienst, Groen, Horeca en Beeldende Vorming stonden op het programma. Hele blije en enthousiaste mensen liepen daarna de school uit.

En tot ziens wordt in de avond gezegd tegen alle leerlingen die hun diploma uitgereikt krijgen tijdens de diploma/afscheidsavond. Een hele gezellige, leuke en vaak ook ontroerende avond met ook familie en vrienden van de leerlingen. Na een centrale opening in de aula en een groepsfoto op het plein gaat ieder naar hun eigen lokaal en mentor. Met persoonlijke woorden en herinneringen van de mentor volgt het officiële gedeelte: het zetten van hun handtekening op het diploma. Aansluitend is er een gezellig samenzijn met onder andere een mocktailbar en poffertjeskraam op het schoolplein.

Vanaf volgend schooljaar zijn deze (oud-)leerlingen welkom op de nazorgavonden. Elke maandagavond is de school open voor theorie autorijbewijs, huiswerkbegeleiding, hulp bij solliciteren, geldzaken en invullen van (digitale) formulieren. Daarnaast worden er ook gezellige ontmoetingen georganiseerd met bijvoorbeeld bowlen of samen eten.