Voor 20 leerlingen uit de Stagevoorbereidende fase/Beroepsoriënterende fase (SV/BO) staat deze week een stageassessment op het programma. Dit wordt gedaan om een zo goed mogelijk passende stage voor de leerling te kunnen vinden.

Het stageassessment bestaat uit drie onderdelen:

  1. Beroepskeuzetest. De leerling krijgt 150 foto's te zien. Deze foto's laten werkzaamheden zien en bij elke foto geeft de leerling aan of het werk op de foto hem/haar leuk of niet leuk lijkt.
  2. Sollicitatiegesprek. Tijdens een sollicitatiegesprek wordt gekeken hoe de leerling zo'n gesprek voert, hoe de leerling zich gedraagt tijdens het gesprek en of hij/zij vragen durft te stellen.
  3. Arbeidsproeven. De leerling krijgt in totaal tien opdrachten. Bij deze opdrachten wordt bekeken hoe de leerling dit aanpakt, of de leerling de uitleg begrijpt en hoe de werkhouding is.

De uitslag van het stageassessment wordt door de advisor besproken met de leerling en ouder(s)/verzorger(s).
Voor de zomervakantie zullen deze leerlingen starten met 1 dag in de week stage lopen.