De Gooise Praktijkschool maakt deel uit van een netwerk in de regio Utrecht van in totaal acht scholen voor praktijkonderwijs (PrO) en jaarlijks organiseert een groep vertegenwoordigers van deze scholen een praktijknetdag.

Dit schooljaar gaan alle medewerkers van deze scholen een dag(deel) bij een andere school voor PrO een kijkje in de keuken nemen met een persoonlijk vooraf gesteld doel. Op donderdag 29 februari had de Gooise Praktijkschool als eerste de prakijknetdag. De afgelopen weken zijn de medewerkers van de andere scholen van het netwerk een (dag)deel dit gaan doen. Heel leuk en leerzaam!