Woensdag 14 juni hebben acht leerlingen van Uitstroom groen examen gedaan. Het examen is een afsluiting van de opleiding 'doen in het groen' die de deelnemers het afgelopen jaar, twee jaar of drie jaar hebben gevolgd.

Het ging om een praktijkproef. Twee leerlingen hebben de afgelopen drie woensdagen besteed aan het maken van een oprit bij een villa in Bussum. Het was een lastige opdracht, want alles moesten ze zelf regelen: overleggen en contact met de klant, de financiën, aanschaf van materialen, afvoeren van puin en grond en (op verzoek van de klant) ongelijk materiaal verwerken.

Zes leerlingen zijn aan de slag gegaan met tuinonderhoud bij een tehuis voor meervoudig gehandicapten in Soest. De diverse afdelingen hebben een grote gemeenschappelijke tuin en elke afdeling heeft ook een eigen tuin. De leerlingen hebben in die 'eigen' tuinen gewerkt met de opdracht: uitleggen, uitvoeren en evalueren van tuinonderhoud. Dat leverde mooie resultaten op en, ook heel belangrijk, de contacten met de bewoners tijdens het werken, het koffie drinken en de aangeboden lunch.

Alle acht leerlingen zijn met verschillende cijfers geslaagd voor de praktijkproef. De theorie bestaat uit planten- en materiaalkennis. Elke vijf weken komt er een ander hoofdstuk aan de beurt dat wordt afgesloten met een toets. Het eindcijfer voor theorie is het gemiddelde van al die cijfers.

Van harte gefeliciteerd!