De leerlingen van Facilitaire Dienst en Entree hebben afgelopen blok deelgenomen aan de module EHBO en BHV. Alle leerlingen lopen stage in de zorg. Er is dus een grote kans dat ze vroeg of laat te maken krijgen met een ongeval op het werk. De meest ongevallen gebeuren nog steeds gewoon thuis dus kennis over het verlenen van eerste hulp bij ongevallen is voor iedereen zinvol.

Tijdens de theorielessen hebben we geleerd hoe ons lichaam in elkaar zit. Waar het hart, de longen en de buikorganen zitten. Dit is belangrijk als je bij een slachtoffer komt en moet achterhalen waar iemand pijn heeft. We hebben een ochtend gesneden in organen om te zien hoe dit er van binnen uitziet. We hebben bloeddruk gemeten en naar het hart geluisterd met een stethoscoop. Daarna hebben de leerlingen geleerd hoe je bij eerste hulp assistentie kan verlenen en wat je kan verwachten als je 112 belt.

Tijdens de praktijkdagen hebben de leerlingen geleerd hoe je iemand in stabiele zijligging moeten leggen. We hebben geoefend met reanimeren en het aanleggen van een AED. De laatste dag hebben we verbanden en pleisters aangelegd. Leerlingen hebben geleerd hoe je om moet gaan met brandwonden en hoe je brandjes moet blussen met verschillende type blussers.